Hjrnguiden
Hem Skador Steg för steg Familj, känslor,hemkomst
Familj, känslor och hemkomst PDF  | Skriv ut |
familj_folder
 
Familj, känslor och hemkomst
 

Barn som har fått en hjärnskada kan få förändringar i humör, temperament och sinnesstämning. Förmågan att uttrycka känslor kan ha ändrats. Föräldrar kan även lägga märke till att barnets personlighet eller reaktioner på olika situationer är annorlunda mot förut. Detta kan vara mycket svårt att hantera för en familj. Nedan beskriver vi några känslo- och beteendeförändringar som kan förekomma.

Familjen

Det kan vara svårt att hantera förändringarna i livet efter ett barns hjärnskada. Efter den första chocken kan du uppleva många skiftande känslor som skuld, förnekelse och ilska. Detta är naturliga reaktioner på en så svår händelse.

Hur beskriver andra familjer upplevelsen av att ha ett barn med hjärnskada?

  • Man kan ha en känsla av att skadan inte skulle ha inträffat om man gjort på ett annat sätt. Detta kan leda till skuldkänslor även om det kanske inte fanns något sätt att undvika skadan.
  • Familjen kan utveckla en starkt beskyddande känsla gentemot barnet.
  • Man kan ha en känsla av att vara isolerad eller ensam och vilja dra sig undan andra familjemedlemmar eller vänner.

Det är viktigt att förstå att dessa känslor är normala. Varje familj har sina egna upplevelser och känslor och arbetar sig igenom dem i sin egen takt. Rehabiliteringsteamet kan ge råd och vägledning om hur du kan hantera situationen.

  • Uppmundra ditt barn att prata om sina känslor och att fråga dig om allt de undrar över.
  • Ta dig tid att vara tillsammans med de hemmavarande barnen. Upprätthåll vanliga familjerutiner i största möjliga mån, barn bör exempelvis fortsätta att gå i skolan.
  • Rådgör med kurator eller psykolog om hur du kan förklara för barnen vad som har hänt och vilka förändringar som de på sikt behöver vara förberedda på. Rehabiliteringsteamet kan hjälpa till att hantera dessa svåra frågor.

 

Hemkomsten

Även om det är svårt att på ett tdigt stadium förutsäga ett datum då ditt barn kommer att skrivas ut från sjukhuset, går rehabiliteringsteamet tidigt igenom vad barnet kan komma att behöva för att kunna lämna sjukhuset. Dina synpunkter är väldigt viktiga i den här processen. Före utskrivningen kan teamet föreslå att ditt barn får möjlighet att åka hem eller att lämna sjukhuset en kort tid för att sedan återvända för ytterligare terapi eller behandling. Familjen och teamet får under den här tiden möjlighet att se hur barnet fungerar i hemmet och om det behövs ytterligare stöd före utskrivningen.

 

   
Senast uppdaterad 2009-08-28 10:10