Så påverkar stress på arbetsplatsen din hjärna

Stressad kvinna

Utmattning och stress är en av de absolut vanligaste orsakerna till sjukskrivning hos den arbetande befolkningen. Egentligen är stress ett naturligt tillstånd som faktiskt kan vara en hjälp för oss i arbetet. Det är när stressen blir långvarig och hjärnan aldrig får vila som stressen blir farlig för vår hälsa.

Stress är en överlevnadsinstinkt

När vi blir stressade tolkar kroppen det som att en fara närmar sig. Då skickas hormonen kortisol och adrenalin ut i kroppen och gör att blodtrycket, pulsen och andningen ökar. Det händer för att hjärnan ska få tillräckligt med energi för att hantera den stressande situationen.
I vanliga fall är det här läget inte farligt. Tvärtom kan stress få oss att fokusera och prestera bättre, och därmed vara ett användbart arbetsredskap. Det förutsätter dock att hormonerna och kortisonnivåerna får tid att stabiliseras igen.

Långvarig stress kan ge bestående skador på hjärnan

Vid långvarig stress får kroppen och hjärnan inte den återhämtningen den behöver. Det är då stressen blir skadlig för hjärnan. Studier har visat att personer med utmattningssyndrom har lägre aktivitet i frontalloben, alltså den del av hjärnan där arbetsminnet och vår koncentrationsförmåga finns. I stället är aktiviteten högre i det sympatiska nervsystemet, som förbereder oss för flykt eller kamp.
Det här tillståndet kan förutom att påverka minnet och koncentrationen också göra oss mindre klartänkta, ge kronisk trötthet och sömnstörningar. Det försämrar också vår simultanförmåga och andra mentala kapaciteter. Dessa effekter kan också leda till ökad stress, vilket gör att effekterna förvärras ytterligare.

Vad kan man göra om man upplever stress på sin arbetsplats?

För att hjärnan ska må bra på arbetsplatsen är det viktigt att det inte blir för mycket intryck för hjärnan. För att nya förbindelser ska skapas mellan nervcellerna behöver hjärnan få tid på sig att vila. Ett tips är därför att ta pauser från mer krävande arbete.

Om det är dina villkor eller situationen på jobbet som orsakar stressen kan du vända dig till ditt fackförbund, eller gå med i ett fackförbund för att få hjälp. Vilka aspekter av arbetsmiljön som ett fackförbund kan hjälpa dig med kan du läsa om på Fackförbund.com.

Genom facket kan du få rådgivning när du upplever stress i arbetet och uppbackning för att kunna lyfta detta till arbetsgivaren och förbättra dina arbetsvillkor.