Så kan du träna hjärnan att bli smartare

Illustration av en hjärna som lyfter tränar genom att böcker

Precis som kroppens muskler behöver hjärnan användas för att fungera. Här listar vi fem tips på hur du kan träna din hjärna till att bli ännu smartare.

1. Utmana dig själv

Genom att sätta dig själv i nya främmande situationer utmanar du dig själv samtidigt som din hjärna får chansen att både tränas och utvecklas.

Då stimulerar du din hjärna samtidigt som de nya influenserna blir träning för din hjärna.

2. Använd fysisk träning

Att fysisk träning är bra för att hålla kroppen hälsosam är nog ingen nyhet, men enligt nyare forskningsrön har man sett att fysisk träning även gör hjärnan smartare.

För att uppnå de bästa träningsresultaten för din hjärna ska du fokusera på konditionen. Helst ska du genomföra pulshöjande träning under minst 30 minuter.

Tänk på! Ta inte ut dig fullständigt under varje träningspass, då kan blodflödet till hjärnan minska i takt med orken.

Hänger du mycket på gymmet är crossfitträning en optimal träningsform eftersom du tränar både styrka och kondition.

3. Läs böcker

Tillåt dig själv att läsa mer och se till att variera läsningen för att öka chanserna att bli mer allmänbildad. Förutom att läsningen påverkar intelligensen ökar den också din inre kunskapsbank, som är bra att kunna dela med sig av i sociala sammanhang.

När du kan lite om mycket har du mer att bidra med till en större bredd av människor.

Böckerna du läser får gärna vara lite krångliga för att du ska behöva tänka efter och stretcha hjärnan under läsningens gång.

4. Var kreativ

Genom att väcka din kreativa sida hjälper du hjärnan att utvecklas ytterligare. Så länge du använder din egen fantasi ser du till att hjärnan håller sig igång.

Exempel på kreativa aktiviteter

  • Måla
  • Skriva poesi
  • Lära sig ett nytt språk

5. Du kan aldrig fråga för mycket

Fråga mer, ta del av svaren och öka på din kunskapsbank ännu mer. Eftersom frågor ger svar blir mängden kunskap bredare, vilket i sin tur leder till ökad förståelse för både människor och obekanta saker.

När du låter dig själv vara nyfiken och öppnar upp för att hitta svaren på många av dina frågor blir du mer mottaglig för omgivningen.

Var inte rädd för att ställa många frågor till en person du vill veta mer om. Bortsett från din egen utveckling kommer intresset uppskattas av omgivningen.