Hur påverkar träning hjärnan?

Träning påverkar oss människor på flera positiva sätt. Inte minst finns det bevisade positiva effekter på vår hjärna som kan kopplas till fysisk aktivitet och träning. Här ger vi dig svaren på hur träning påverkar hjärnan egentligen. 

Träningens påverkan på hjärnan kan delas upp i kortsiktiga och långsiktiga effekter. 

Kortsiktiga effekter av fysisk träning

Med fysisk träning kommer det flera kortsiktiga effekter som hjälper människan i vardagen. Efter ett träningspass har hjärnan en bevisad högre inlärningsförmåga samtidigt som det blir lättare att minnas saker. 

Du får alltså både lättare att lära och minnas efter ett svettigt träningspass. 

Ökad minnes- och inlärningsförmåga

Hippocampus är den del av hjärnan som har hand om minnet och spelar en stor roll när det kommer till såväl kortsiktigt som långsiktigt minne och insamlande av information.

Tänk på! Eftersom olika typer av träning påverkar olika områden i hjärnan kan det vara bra att variera sin träning. 

Det är alltså en bra idé att genomföra ett träningspass i samband med att du ska lära dig något nytt eller plugga inför ett viktigt prov. 

Tester visar att den ultimata inlärningen sker när du kombinerar inlärning med träning, men man har även sett positiva effekter när man tränar strax innan inlärningen ska äga rum. 

De fyra frigörande signalsubstanserna

Förutom att minnes- och inlärningsförmågan ökar efter fysisk träning frigörs det även ämnen i hjärnan som får oss att må bra. Dessa ämnen kallas för signalsubstanser: 

  1. Serotonin ger oss en känsla av välbefinnande och lugn.
  2. Dopamin ger oss en känsla av belöning.
  3. Noradrenalin ger oss en känsla av pigghet.
  4. Endorfin ökar välbefinnandet och fungerar smärtdämpande.

Det är alltså de här fyra signalsubstanserna som får oss att må så där fantastiskt bra efter ett träningspass. Effekten kommer snabbt efter träningspassets slut och håller ofta i sig några timmar efter. 

Långsiktiga effekter av fysisk träning

När människan börjar närma sig 20-årsåldern börjar hjärnan åldras. Den minskar i volym och börjar förlora hjärnceller. Däremot har man kunnat se att hjärnans åldrande bromsas när vi gör någon fysisk aktivitet. 

Kontinuerligt fysisk träning kan med andra ord bidra till att det i stället bildas nya hjärnceller som förhindrar att hjärnan åldras och minskar risken hjärnsjukdomar. 

Två hjärnsjukdomar som kan motverkas med hjälp av fysisk träning är Alzheimers och Parkinsons. Båda sjukdomarna drabbar främst äldre personer, som snabbt får sämre livskvalitet. 

Genom att röra på sig minst 30 minuter om dagen minskar du risken för dessa sjukdomar avsevärt. 

Fysisk träning och psykisk ohälsa

Eftersom fysisk träning gör att signalsubstanserna som vi nämnde ovan ökar kan träning hjälpa den som lider av psykisk ohälsa. Träning kan också förebygga depression.

Fysisk träning minskar och stabiliserar också produktionen av hormonet kortisol som utsöndras vid stress, som i sin tur kan vara utgångspunkten för ett tillstånd av psykisk ohälsa. När kortisolproduktionen minskar får vi lättare att hantera stressiga situationer på ett bättre sätt.