Hjrnguiden
Hem Hjärnan 3D - Hjärnans inre
Hjärnan 3D PDF  | Skriv ut |

 

 

I den inre delen av tinningloben ligger hippocampus som är en sjöhästliknande formation innanför själva hjärnbarken. Här sker inlärning av nya kunskaper och nya upplevelser.

Djupare i hjärnan finns nervcellsgrupper som tillsammans utgör thalamus. Dit kommer all information om temperatur, beröring och smärta för att kopplas om och skickas vidare till olika delar av hjärnbarken, först där upplever man sinnesintrycket. Därifrån återkopplas sen informationen till thalamus. Thalamus består av olika grupper av nervceller (kärnor) som bearbetar och samordnar information från stora delar av hjärnan och kan därför kallas för hjärnans postkontor. Efter bearbetningen skickas informationen vidare till hjärnbarken och andra hjärndelar.

Under hjärnbarken finns grupper av nervceller med liknande funktion (kärnor). Några kallas för de basala ganglierna och består av flera kärnor. Information från hjärnbarken och thalamus passerar igenom de basala ganglierna och bearbetas där. Där kan en viss typ av information få stor betydelse, alternativt hållas tillbaka. Efter den processen skickas informationen tillbaka till hjärnbarken och thalamus. På så sätt kan t.ex. själva starten och utformningen av rörelser påverkas. Sjukdomar i de basala ganglierna kan därför synas som ofrivilliga rörelser, som vid danssjuka, eller i form av stelhet och svårighet att göra rörelser (som vid Parkinsons sjukdom).

Senast uppdaterad 2009-09-15 14:47