Hjrnguiden
Hem Droger Amfetamin
Amfetamin PDF  | Skriv ut |

 

 

 Centralstimulerande medel innefattar kokain, syntetiska centralstimulantia som t.ex. amfetamin & ecstasy samt katdroger. Dessa preparat kännetecknas av att de ökar den psykiska energin och aktiviteten samt minskar hunger, trötthet och sömnighet.

 

Centralstimulantiapåverkan

En person som är påverkad av centralstimulerande preparat har stora utvidgade pupiller som inte påverkas även om ljuskällan förändras. Blicken är ofta intensiv och stirrande och runt ögonen kan man ibland se små muskelryckningar. Musklerna kan bli mycket spända och man kan se hastiga, krampaktiga rörelser i t.ex. käkmuskulaturen eller fingrar. Efter intag av centralstimulantia kan personen uppleva muntorrhet, vilket gör att man gör tuggrörelser, försöker svälja för att öka salivutsöndringen samt slickar sig om läpparna. Puls, blodtryck och kroppstemperatur ökar och andningen kan vara ytlig och hastig. Personen uppträder ofta mycket rastlöst och kan ha en förhöjd energi och självkänsla.

 

Långtidseffekter

 • Tolerans till eufori
 • Viktnedgång och aptitförlust (vitaminbrist och undernärning)
 • "Pundning", att man stereotypt sysslar, pillar med något är vanligt.
 • Irritabilitet & Aggressivitet
 • Oberäknelig (känslor)
 • Sexuellt ointresse samt impotens
 • Ångest
 • Vanföreställningssymptom & Psykos - Den dopaminerga överstimuleringen i framför allt substantia nigra och VTA ger pseudoschizofrena symtom så att inkommande sensoriska stimuli övertolkas med upplevelse av förföljelse, hänsyftning och hallucinationer.
 • Hjärtinfarkt med hjärtstillestånd som följd av att blodkärlen drar ihop sig i kombination med ökad hjärtfrekvens
 • Skador på slemhinnor och vävnader i näshåla tillföljd av att man ”snortat” substansen

 

 

Påverkan – frisätter och hämmar upptag av katekolaminer som t.ex. dopamin i flera områden i hjärnan:

-          Eufori: Hjärnans belöningssystem, ökar frisätta signalsubstansen dopamin. Detta medför en känsla av kraft, vakenhet och eufori som sedan följs av en motsatt känsla med ångest och nedstämdhet.

-          Ökad energin och ökad aktivitet : Basala ganglierna

-          Vanföreställningssymptom & Psykos - Den dopaminerga överstimuleringen i framför allt substantia nigra, VTA och prefrontala cortex ger pseudoschizofrena symtom så att inkommande sensoriska stimuli övertolkas med upplevelse av förföljelse, hänsyftning och hallucinationer.

Ecstasy

Kallas även MDMA (3,4-metylendiosymetamfetamin). Ecstasy är ett centralstimulerande preparat som liknar amfetamin och den hallucinogena drogen meskalin. Utvecklades redan på tidigt 1900-tal i Tyskland och på 1970-talet började psykiatrer i USA att använda Ecstasy som psykoterapeutiskt medel ”Penicillin för själen”. Tas oftast som tabletter – effekten 3-6h

 

Ecstasypåverkan- påminner om övriga centralstimulantia

 • Ökad puls
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Hyperaktivitet
 • Illamående
 • Vid stora doser eller samtidig kroppsansträngning: akuta förgiftningar med värmeslag, cirkulationskollaps och hjärtarytmier
 • Emotionell öppenhet med välvilja mot alla människor, på gränsen till ”kletighet”
 • Sexuellt intresse
 • Ånges- och panikkänslor
 • Förvirring med hallucinationer
 • Psykos

 

Genom att påverka hjärnans reglering av temperatur och vätskebalans kan ecstasy i sällsynta fall orsaka livshotande störningar i de flesta av kroppens organ.

Ecstasymissbrukare kan efter en tids upprepat drogintag bli emotionellt ”utbrända” (få en zombieliknande reaktion), bli sexuellt ointresserade och drabbas av bl.a. svåra depressioner. Annars påminner långtidseffekterna om övriga centralstimulantia.

 

 

Senast uppdaterad 2009-09-08 11:07