Varför är droger dåligt för hjärnan?

Precis som när man dricker alkohol drabbas hjärnans belöningssystem och impulskontroll om man använder droger. Effekten beror på om substansen och de kemiska ämnena i drogerna påminner om hjärnans egna signalsubstanser eller inte. Är substanserna i drogen tillräckligt lika signalsubstanserna reagerar inte kroppen alls. Ruseffekten lagras i minnet och man triggas till att fortsätta använda droger för att tillfredsställa hjärnans belöningssystem. 

Droger påverkar hjärnans impulskontroll och belöningssystem 

Droger är farliga och i de allra flesta fall väldigt beroendeframkallande. Olika droger har olika påverkan, men något som alla droger har gemensamt är att de stör impulskontrollen och belöningssystemet som finns i hjärnan. 

Vilken effekt användaren får från olika droger beror på vilka substanser de består av och var i hjärnan reaktionen sker. I vissa fall liknar drogsubstanserna kroppens egna signalsubstanser så mycket att kroppen inte reagerar alls. 

Hjärnan kommer ihåg ruseffekten 

Droganvändandet leder lätt till ett missbruk eftersom ruseffekten lagras i minnet samtidigt som man vill fortsätta använda drogerna för att tillfredsställa belöningssystemet. 

När hjärnans belöningssystem har blivit utslaget som en effekt av droganvändning sänks produktionen och nivåerna av hjärnans dopamin. Det är en förklaring till varför drogmissbruk i många fall leder till depression och nedstämdhet.

Drogen behövs alltså för att hjärnan inte längre kan producera den mängd ”må bra”-hormoner som krävs.

Cannabis är världens vanligaste drog efter alkohol

Förutom alkohol är cannabis det vanligaste berusningsmedlet runt om i världen. Cannabis är för många en inkörsport till att använda tyngre droger. Motivationen till att användand drogen är ofta att den har konsumerats i flera tusen år. 

Även om cannabis inte påverkar hjärnans belöningssystem på samma sätt som till exempel heroin gör räknas drogen som minst lika förrädisk, eftersom beroendeutvecklingen sker under längre tid. Drogen smyger sig sakta på och påverkar både hjärnans kognitiva funktioner och förnuft. 

Effekten av cannabis gör att tankeprocess, bearbetning av information och analys sker långsammare.