Hur påverkar alkohol hjärnan?

Alkoholen påverkar hjärnan på flera olika sätt. Konsumerar man mycket alkohol påverkas hjärnans belöningssystem. Det kan även bidra till psykisk ohälsa och försämrat minne, och i vissa fall kan det även bidra till allvarliga hjärnskador. Alkohol påverkar därmed i likhet med andra droger hjärnan negativt.

Vad händer i hjärnan när du dricker alkohol?

När du dricker alkohol frigörs signalsubstansen dopamin som ger kroppen en lugnande effekt och får dig att släppa på hämningar och nervositet. Samtidigt bidrar dopaminet till att musklerna slappnar av och att man känner sig rofylld.

När du dricker alkohol frigörs även endorfiner, som gör att du känner dig lugn och lycklig. Alkoholen talar nämligen till hjärnans belöningssystem, och efter en tids konsumtion vill hjärnan ha alkoholen och berusningen som kommer med den. 

Bortsett från de kortsiktigt härliga känslorna gör alkoholen också att omdömet, minnet, tankeförmågan och reaktionsförmågan försämras, både i stunden och på längre sikt. 

Alkohol och psykisk ohälsa

Alkohol och psykisk ohälsa har ett starkt samband. De som dricker stora mängder alkohol löper mellan två till fyra gånger högre risk att drabbas av depression än de som har en måttlig alkoholkonsumtion. 

Även om alkoholen kan ha en lindrande effekt på oro och ångest är det en kortvarig effekt som i de flesta fall leder till ett förvärrat ångesttillstånd. Kroppens stress- och alarmsystem aktiveras vilket förvärrar upplevelsen av ångest, oro och fara. 

Risken för att bli beroende är individuell

När det kommer till alkohol och risken för att bli beroende finns det både ärftliga och individuella faktorer som spelar in. Vet du om att alkoholberoende eller depression finns i släkten har du en anledning till att vara extra försiktig med alkohol. 

Ökad risk för alkoholdemens och allvarliga hjärnskador

En person som dricker stora mängder alkohol under en längre tid riskerar att till slut drabbas av allvarliga hjärnskador. Efter en tid kan också minne, omdöme, lokalsinne samt inlärnings- och tankeförmåga försämras. Då kan hjärnan ha drabbats av alkoholdemens.