Storhjärnan

Storhjärnan är den största och mest välutvecklade delen av hjärnan. Den är uppdelad i höger och vänster hjärnhalva, där den vänstra ansvarar för språk och tal medan den högra står för det konstnärliga och skapande. 

Storhjärnans huvudsakliga funktion

De två hjärnhalvorna som storhjärnan består av är förbundna via hjärnbalken. Enskilt har de ungefär samma funktioner förutom att de behandlar inkommen information på olika sätt. 

Storhjärnan tar upp 90 procent av hjärnan och är således den största delen av hjärnan. Den består av två hjärnhalvor, den högra och den vänstra. Vidare är storhjärnan uppbyggd av grå substans som utgör stora delar av vårt nervsystem och behandlar informationen som kommer ifrån den vita substansen.  

I hjärnbarken sitter vårt medvetande

I det yttersta skiktet av storhjärnan sitter hjärnbarken, som också är platsen för våra tankar, minnen, känslor och vårt medvetande. Här tas också våra medvetna viljestyrda muskelrörelser om hand. 

Storhjärnan består av fyra lober

Storhjärnan är veckad. Vecken kallas vindlingar och mellan dem ligger det fåror. Några av fårorna som är extra tydliga delar in hjärnhalvorna i fyra lober. Loberna heter pannloben, hjässloben, tinningloben och nackloben. 

  • Pannloben är den största av loberna och samtidigt den mest avancerade. Här börjar de viljestyrda rörelserna och vårt planerande inför framtiden. Koncentrationsförmågan, omdömesförmågan och vår personlighet finns här. Det är även här vi korttidslagrar information.
  • Hjässloben kallas även hjärnans kommandocentral där sinnesintrycken bearbetas till användbar kunskap. Här kombineras intrycken av temperatur, konsistens, smak och doft. I hjässloben löser vi logiska problem och rörelser genom koordinerade synintryck. 
  • Tinningloben aktiveras när vi hör musik och hjälper oss att koppla hörselintryck med minnen. I tinningloben hittar vi också Hippocampus som ser till att vi tar till oss ny kunskap och kan navigera oss runt i rummet. 
  • Nackloben är den minsta av storhjärnans fyra lober. Här omarbetas information från syncellerna i ögat till bilder som förs vidare in till minnet. 

Kroppsdelarna som används mest behöver störst plats i hjärnan. Det är därför områdena som styr munnen, läpparna, tungan och händerna får störst utrymme i din hjärna.