Lillhjärnan

Lillhjärnan är placerad i hjärnans bakre skallgrop och är uppbyggd av två hemisfärer och mellandelen vermis.  Huvudsakligen styr lillhjärnan över kroppens motoriska och koordinativa rörelsesystem, men balansen är också ett av lillhjärnans större ansvarsområden.  

Kroppens rörelseförmåga är i fokus

När det kommer till lillhjärnans huvudsakliga ansvarsområde är det kroppens rörelser som sätts i centrum. Lillhjärnan tar inte initiativ till rörelser utan ser i stället till att rörelseprecisionen, balansen och koordinationen fungerar som de ska. 

Lillhjärnan har det huvudsakliga ansvaret över de kognitiva funktionerna språk och uppmärksamhet. Den har också i uppgift att reglera reaktionerna på rädsla och njutning. 

Dessa rörelseegenskaper har vi lillhjärnan att tacka för

  • Köra bil
  • Kasta boll
  • Gå genom rummet

Lillhjärnan jobbar för att samordna kroppens alla muskler. Innan en eller flera rörelser äger rum ser lillhjärnan till att tid, varaktighet och kraft har räknats ut för de muskelsammandragningar som ska delta i rörelsen. 

För att rörelserna ska kunna genomföras tar lillhjärnan emot signaler om rörelserna som den kan justera under tiden för att skapa jämna och harmoniska rörelser. 

Lillhjärnans funktioner

Lillhjärnan besitter flera viktiga funktioner som förutom balansen fokuserar på kroppens rörelseförmåga och syn. 

Balansen

Lillhjärnan har speciella funktioner som arbetar för att upptäcka förändringar i balans och rörelse. Den skickar signaler för att kroppen både ska anpassa och röra på sig. 

Motoriska funktioner (rörelseprecision)

När du lära dig att cykla eller spelar ett instrument använder sig kroppen av rörelser som kräver träning och finslip, så kallade motoriska funktioner. 

Koordination

Även koordinationen styrs av lillhjärnan genom att den tajmar muskelrörelser som ser till att kroppen får ett smidigt rörelsemönster. 

Syn

Lillhjärnan koordinerar synen. 

Övriga funktioner 

Andra funktioner som lillhjärnan besitter är kognitiva egenskaper i form av tänkande. Här inkluderas humör och processande av språk.

När lillhjärnan drabbas av sjukdom

Skulle lillhjärnan drabbas av sjukdom drabbas också kroppens rörelsefunktioner. Då blir de oprecisa och orytmiska. 

Ett sådant sjukdomstillstånd kallas ataxi och innebär att kroppen får svårt att koordinera annars frivilliga muskelrörelser. 

Så skyddar du lillhjärnan från ataxi