Hjärnstammen

Hjärnstammen är en av hjärnans mest basala delar och är placerad längst ner i hjärnan. Den ser ut som en stam och kopplar samman hjärnan med resten av kroppen genom övergången till ryggmärgen.

Huvudsakligen styr hjärnstammen kommunikationen mellan kroppen och hjärnbalken, men den har även hand om flera icke-viljestyrda kroppsfunktioner som till exempel andning och ämnesomsättning. 

Hjärnstammen styr många kroppsliga funktioner

En av hjärnstammens funktioner är att den styr kommunikationen mellan kroppen och hjärnbalken. Det gör den genom att den tar emot information från kroppen för att sedan skicka den informationen vidare till hjärnbalken. 

Hjärnstammen styr också över andning, hjärtslag, kroppens hormonsystem, din vakenhet, kroppstemperaturen och ämnesomsättningen. Hjärnstammen styr också, med hjälp av hypotalamus, blodtryck och puls. Även reflexer så som att nysa och svälja styrs av hjärnstammen.  

Hjärnstammen är det enda området i hela människokroppen som har så många nervbanor på en och samma lilla plats. 

Hjärnstammens tre delar

Hjärnstammen består av tre delar: hjärnbryggan, förlängda märgen och mitthjärnan

Hjärnbryggan

Hjärnbryggan är placerad mellan den förlängda märgen och mitthjärnan. Här färdas de nervimpulser som tar sig mellan det perifera och centrala nervsystemet. 

Här regleras viktiga kroppsliga funktioner som andning, vakenhet och sömn. 

Förlängda märgen

Den förlängda märgens funktioner är livsavgörande för oss människor. Här regleras icke-viljestyrda funktioner som puls och andning. Den förlängda märgen ser till att de funktionerna sker automatiskt.

Genom den förlängda märgen binds ryggmärgen och hjärnan tillsammans med hjärnans motoriska och sensoriska nervbanor.

Mitthjärnan

Mitthjärnan är placerad ovanför hjärnbryggan, allra högst uppe på hjärnstammen, och är närmare 2,5 centimeter lång. Här finns det också nervbanor och nervkärnor som ser till att kommunikationen mellan kroppen och hjärnbalken fungerar. 

Mitthjärnans främre del ser till att kommunikationen mellan hjärnbryggan, den förlängda märgen och ryggmärgen fungerar. 

Mitthjärnans bakre del ser däremot till att både den auditiva och visuella kommunikationen fungerar som den ska. Här sorteras nervimpulser som kommer in från ögon och öron för att sedan skickas till deras rätta områden som finns i hjärnbarken.