Hjärnans områden

Hjärnan sägs vara den mest komplexa konstruktion som vi känner till. Människohjärnan väger runt 1,5 kilo och består av över 100 miljarder nervceller. Hjärnan är människans öppning till världen och kroppens styrcentral. 

Hjärnan delas in i tre olika delar; hjärnstammen, lillhjärnan och storhjärnan. Läsa gärna mer om hjärnans tre delar här.

  • Hjärnstammen. Delen av hjärnan som styr flera livsviktiga funktioner.
  • Storhjärnan. Delen av hjärnan som står för vårt analytiska och abstrakta tänktande.
  • Lillhjärnan. Delen av hjärnan som styr våra rörelser och balans.