Hjrnguiden
Hem Skador Första hjälpen
Första hjälpen PDF  | Skriv ut |

Första hjälpen är just den hjälp som skall ges i det tidiga skedet efter att skadan skett i väntan på att kvalificerad vårdpersonal kan hjälpa till. I många fall kan korrekt utförd första hjälpen rädda liv eller minska skadorna. Man kan använda sig av ramsan L-A-B-C för att tänka på Larma, Andning, Blödning, Chock.

LARMA

Ring 112 och beskriv så utförligt och lugnt som möjligt vad som hänt och var den skadade personen befinner sig. Lägg inte på utan häng kvar i telefonen och svara på alla frågor som kan behövas för att vårdinsatsen skall gå så bra som möjligt. 

 

 

ANDNING

Först kontrollerar man om den skadade andas och om man kan känna pulsen.

Det gör man genom att lyssna på in och utandningen genom att hålla örat över munnen och titta på bröstkorgens rörelser. Hör eller känner man ingen andning skall man se till att personen har fria andningsvägar genom att försiktigt öppna munnen och se till att tungan eller annat som kan blockera andningen inte är i vägen. 

Om den skadade inte andas och inte har kännbar puls starta hjärt-lungräddning. Om man känner pulsen men personen inte andas utförs endast inblåsningarna. Se först till att den platsen den skadade befinner sig på är säker.

BLÖDNING

Blöder personen skall man försöka att stoppa blödningen med förband och genom att trycka mot såret. Om möjligt ha gärna högläge på den skadade kroppsdelen.

CHOCK

En skadad person är i ett kritiskt tillstånd som man skall hantera varsamt. Den skadade personen kan plötsligt få blodtrycksfall sk cirkulationssvikt och gå in i ett chocktillstånd. För att förhindra det är det bra om personen sitter eller ligger ner. En filt eller jacka under och över personen kan vara bra för att förhindra att personen blir nedkyld. Ge INTE personen något att äta eller dricka.

I väntan på att vårdpersonalen kommer till platsen placera gärna den skadade i stabilt sidoläge och kontrollera regelbundet tillståndet. 

 

Läs mer om första hjälpen här:

Vårdguiden

http://www.vardguiden.se/Tema/Forsta-hjalpen/ 

 

Senast uppdaterad 2009-09-16 21:04