Hjrnguiden
Hem Droger Bensodiazepiner
Bensodiazepiner PDF  | Skriv ut |

Bensodiazepiner används som lugnande och sömngivande läkemedel. Bensodiazepiner används ofta tillsammans med alkohol eller narkotika. Som berusningsmedel är läkemedel med de verksamma substanserna diazepam (Stesolid®) och flunitrazepam (Rohypnol) de vanligast förekommande (utomlands marknadsförs fortfarande diazepam under namnet Valium®). När bensodiazepiner (främst Rohypnol) kombineras med alkohol kan det leda till aggressivitet och avhämning. Detta har gjort att missbruk av t.ex. flunitrazepam anses förekomma i samband med förberedelse till våldsbrott. Även den sexuella kontrollen kan brista. Det finns exempel på att oskyldiga personer har drogats med flunitrazepam för att underlätta sexuellt utnyttjande. På grund av detta har Rohypnol avregistrerats i Sverige men preparatet finns att köpa illegalt. Dessutom ingår flunitrazepam fortfarande i andra godkända läkemedel.

 

Bensodiazepinpåverkan

En person som är påverkad av bensodiazepiner har normala pupiller men pupillerna uppvisar en långsam ljusreaktion. Personen blir avslappnad och har en långsam reflexreaktion. Vid låga doser verkar bensodiazepiner lugnande och har en ångestdämpande effekt men höga doser och samtidigt alkoholintag kan leda till aggressivitet och avhämning. Höga doser kan ge sluddrigt tal och balansproblem.

 

  • Liknar alkoholrus
  • ”Biverkningar”:

à  dåsighet

à yrsel

à huvudvärk

à minnesluckor

à muskelsvaghet

à sällsynta fall upphetsning,

à aggressivitet vid högre doser

à hallucinationer och mardrömmar

Abstinens:

  • Lättare fall: oro, sömnsvårigheter
  • I mer uttalade fall tillkommer bensodiazpepinrelaterade symtom som ångest, nedstämdhet, tremor, förändrade sinnesintryck mm.
  • Abstinenssymptom kan uppträda redan efter någon veckas medicinering, mer uttalade ju högre och långvarigare intaget varit.
  • Akuta abstinenssymtom varar någon vecka till 6 veckor, postakut eller långvarig abstinenssymptom kan förekomma med symtom i 6 månader till 1 år
Senast uppdaterad 2009-09-08 11:11