Hjrnguiden
Hem Droger Långvarigt missbruk
Långvarigt missbruk PDF  | Skriv ut |

Använder man narkotika under en längre tid får man förändringar i hjärnan som kan förklara en del av missbrukarens beteenden. Dessa förändringar är långvariga även om det har visat sig att hjärnan i viss mån kan återhämta sig efter ett missbruk. Hjärnavbildningsstudier tyder på att det kan ta flera år för hjärnan att återgå till sin normala funktion.

Man har studerat effekten av ett långvarigt kokainmissbruk (Volkow et al. 1993) med hjälp av hjärnavbildningsteknik. Kokainmissbrukarnas hjärnor undersöktes 10 dagar efter sista dos (man vill inte studera de första dagarna då abstinensen kan påverka resultatet) och efter 100 dagars drogfrihet. Studien visar hur missbrukare har en betydligt lägre aktivitet i hjärnan (blodflöde) jämfört med en frisk försöks personer efter 10 dagar. Även efter 100 dagar så är det en lägre aktivitet även om hjärnan har återfått mycket aktivitet om man jämför med hur den såg ut efter 10 dagar. Eftersom detta är två grupper av människor så kan man inte jämföra dem helt eftersom missbrukarna kanske aldrig ”såg ut” som de friska försökspersonerna i hjärnan. Tyvärr kunde man inte följa dessa personer under en längre tid än 100 dagar då de flesta missbrukare hade återfallit till sitt kokainmissbruk. De här visar att om man slutar med en drog så kan man inte förvänta sig att allt blir som innan direkt utan det tar lång tid för hjärnan att återhämta sig och bli som den var innan missbruket började. Vissa effekter kanske sitter kvar för alltid, det får framtidens forskning svara på.

 

Senast uppdaterad 2009-09-25 10:33