Hjrnguiden
Hem Skador Steg för steg Inlärning efter skada
Inlärning efter skada PDF  | Skriv ut |
Effekter
Inlärning och fysisk återhämtning efter skada
(Utvalda delar av den verkliga foldern)
   

Till följd av en förvärvad hjärnskada kan det uppstå medicinska problem. Beroende på vilka problem ditt barn har, kan det finnas olika vårdteam som ansvarar för vården, exempelvis rehabiliteringsteamet och teamen från neurologiska, neurokirurgiska, ortopediska, kirurgiska, endokrinologiska och oftamologiska avdelningarna.

Här är några exempel på områden som kan tas upp i samband med konsekvenserna av en hjärnskada

Epilepsi: Epilepsi kan uppträda när som helst efter mer svårartade hjärnskador, men förekomer oftast under de första veckorna efter skadan. Symtomen kan vara absenser (korta stunder då barnet är mentalt frånvarande) eller ryckningar i armar eller ben. Ungefär 10% av hjärnskadade drabbas av epileptiska symtom.

Dysautonomi: Under återhämtningen kan barnet periodvis ha förhöjt blodtryck och hög puls, svettningar och förändringar i andningen. Detta kallas dysautonomi och behandlas med läkemedel. Det är viktigt att inte överstimulera barnet om detta inträffar.

Syn och hörsel: Som en del av den medicinska bedömningen kan en ögonläkare undersöka barnet. Ögonläkaren kontrollerar ögonrörelser, förmågan att fokusera på föremål, förmågan att öppna och stänga ögonen, och synfältet. Ibland kan ostadighet, yrsel och ringningar i öronen ha samband med hörselproblem. Om du märker några förändringar av barnets syn eller hörsel bör du prata med läkaren.

Huden: När barn är sängliggande och inte rör sig så mycket måste huden skötas noga, särskilt baksidan av huvudet och hälarna. Hudskador kan förebyggas med exempelvis särskilda madrasser och , om möjligt, täta ställningsbyten.

Inkontinens: Vissa barn, som hade lämnat blöjstadiet före skadan, blir inkontinenta efter en hjärnskada därför att hjärnans vanliga mekanismer för att kontrollera blåsan och tarmen har skadats.

Hormoner: Efter en hjärnskada kan kroppens sätt att producera homoner förändras, vilket kan påverka tillväxt och sexuell utveckling.

Vikt: För ett fåtal barn kan viktförändringar bli ett problem. Det finns flera skäl till att ett barn går upp i vikt efter en hjärnskada, bland annat att de inte kan leka och sporta på grund av fysiska problem, och att de äter för mycket på grund av kognitiva förändringar.

 

Inlärning efter hjärnskada

Lägre energinivåer hos ditt barn gör att han eller hon blir trött och behöver vila mer än tidigare.Utmattningstillståndet kommer förmodligen att förbättras märkbart under de tidigar faserna, men det kan hålla i sig.

Ditt barn kan ha svårt att hålla uppmärksamheten uppe lika länge som tidigare och det blir därför viktigt att ta många pauser under lekar eller aktiviteter.

Det kan ta längre tid för ditt barn att hantera och ta till sig information.

Ditt barn kan få problem med minne och inlärning. Vissa minnesövningar kan hjälpa barnet. Ditt barn kan få svårt att hitta rätt ord när han eller hon pratar. För att hjälpa till att hitta rätt ord kan du påbörja ordet eller prata runt ämnet. Ditt barn kan få svårt att hålla kvar information i minner när de ska fatta ett beslut, lösa ett problem eller organisera en lek eller aktivitet som är lite mer komplicerad.

 

Fysiska förändringar efter hjärnskador

Efter skadan kan ditt barn ha fysiska förändringar. Det kan handla om allt från en lindrig balansrubbning till svårigheter att gå eller att röra armarna. Även om den fysiska funktionsförmågan nästan alltid förbättras, kvarstår förändringarna för vissa barn. Dessa förändringar kan vara frustrerande för ditt barn om hon eller han till exempel inte klarar de dagliga aktiviteterna som att äta, klä på sig och tvätta sig. Rehabiliteringsteamet kan hjälpa ditt barn med dessa svårigheter.

 

Språk och kommunikation

Talet och språket kan påverkas på flera sätt efter en förvärvad hjärnskada. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan språk och tal:

  • Språk handlar om att förstå och använda ord och meningar.
  • Tal är en produktion av talljud.

Efter en hjärnskada kan barnet ha problem med att artikulera. Talet kan bli sluddrigt och långsamt.

 

   
   
   
Senast uppdaterad 2009-08-28 10:18