Hjrnguiden
Hem Skador Steg för steg Rehabiliteringsteamet
Rehabiliteringsteamet PDF  | Skriv ut |
   
rehabiliteringsteamet
 
Rehabiliteringsteamet - för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada.
(Utvalda delar av den verkliga foldern)
 

Rehabiliteringsteamet

  • hjälper till att träna och försöker återställa de färdigheter som har påverkats
  • lär ut metoder för att kompensera för de färdigheter som har påverkats
  • hjälper ditt barn och övriga familjen att förstå en del av de förändringar som har skett
  • knyter kontakt med skolor och samhällstjänster som kan behövas när ditt barn kommer hem igen.
   

Vårdkedjan

På Astrid Lindgrens barnsjukhus finns två rehabiliteringsteam:

Det interna rehabiliteringsteamet rehabiliterar inneliggande barn och de barn som kommer för en allsidig dagrehabilitering. Efter utskrivning från sjukhuset följer det interna rehabiliteringsteamet sedan upp hur det går vid till exempel stadiebyten i skolan.

Det mobila rehabiliteringsteamet utreder och följer upp de barn som fått en förvärvad hjärnskada men som inte behöver ett fullständigt team.

Utanför sjukhuset finns också det externa rehabiliteringsteamet på en rehabiliteringsskola. Där kan barnet efter sjukhusvistelsen förberedas inför återkomst till hem och skola.

Specialisterna i rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsläkaren är en barnlökare som är specialiserad på barnneurologi och rehabilitering av barn. Rehabiliteringsläkaren fattar de dagliga besluren om barnets vård i nära sammarbete med avdelningsläkare och sjuksköterskor och rehabteamet.

Rehabiliteringskoordinator är en sjuksköterska på dagrehabiliteringen som ansvarar för driften av dagvården och ser till att ditt barn tas om hand på bästa tänkbara sätt.

Barnsköterskor på dagrehabiliteringen kontrollerar ditt barns allmäntillstånd och hjäler honom eller henne att bli så självständig som möjligt under rehabiliteringen. 

Kuratorn kan hjälpa dig och din familj med kris- och stödsamtal. Utifrån familjensbehov kan hon eller han också ge praktisk vägledning och information om sådant som sociallagstiftning, föräldraförsäkringar, socialförsäkringsfrågor och samhällets övriga resurser.

Arbetsterapeuten hjälper ditt barn att delta så mycket som möjligt i vardagslivet. Arbetsterapeuten deltar i kartläggningen av barnets funktioner och undersöker finmotorisk förmåga samt hur barnet uppfattar synintryck (visuell perception).

Sjukgymnasten är specialiserad på att behandla barnets fysiska svårigheter. Hur mycket kontakt sjukgymnasten har med ditt barn beror på vilken återhämtningsfas barnet befinner sig i.

Logopeden kan bedöma och behandla de motoriska störningar som påverkar förmågan att äta och tala och kan också ge råd och stöd om dess svårigheter.

Neuropsykologen tar reda på hur ditt barns funktioner såg ut före sjukdomen eller skadan och undersöker tillsammans med de andra i rehabiliteringsteamet hur hjärnskadan har påverkat barnets tankeförmåga och beteende, men också hur barnet känslomässigt kan ha påverkats.

Specialpedagogen finns med i rehabiliteringen av de barn som är i skolåldern. Under de tidiga stadierna av barnets återhämtning kan pedagogen ge barnet enskild undervisning. Specialpedagogen deltar i rehabiliteringsarbetet med aktiv träning som är inriktad på områden som minnet och nytt lärande, uppmärksamhet, problemlösning, planeringsförmåga och organisatoriska färdigheter.

Lekterapeut (Specialpedagog) deltar i teamets rehabiliteringsarbete med barn som ännu inte kommit upp i skolåldern för att så tidigt som möjligt stimulera barnet till samspel och kommunikation.

Musik och bildterapeuter kan genom musik-eller bildterapi ge ditt barn ytterligare hjälp med att bearbeta den chock och sorg som skadan kan ha inneburit.

Utvecklingsledaren är aktiv "bakom scenen" i rehabiliteringsprogrammet och säkerställer tillsammans med ansvarig läkare att samordningen mellan och inom teamen fungerar, och uppdaterar om nya ideer och metoder för hur barn med förvärvade hjärnskador kan erbjudas en så optimal rehabilitering som möjligt.

   
Senast uppdaterad 2009-08-28 10:05