Hjrnguiden
Hem Skador Steg för steg Steg för steg
Steg för steg PDF  | Skriv ut |
     

Steg för steg består av fem häften avsedda som en handledning för familjer med barn och ungdomar som har en förvärvad hjärnskada. Häftena ska vara ett stöd och ge grundläggande information till familjer och anhöriga under den första svåra tiden efter skadan.

Utgivningen av de svenska häftena har möjliggjorts genom stöd från CTRF, Cancer och Trafikskadades Riksförbund. CTRF:s uppdrag är att hjälpa människor som drabbats av cancer eller trafikolycka tillbaka till ett aktivt liv. CTRF stödjer flera rehabiliteringsprogram som ser till hela människan. Läs mer på www.ctrf.se

Innehållet har fackgranskats, bearbetats och anpassats av neuropsykolog fil. dr Ingrid van´t Hooft och överläkare Bo Ericsson, båda verksamma vid Neuropediatriska rehabiliteringsenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

     
folder_1  

Rehabiliteringsteamet - För barn och vuxna med förvärvad hjärnskada

Målet med rehabiliteringen är att hjälpa barnet att återhämta sig så bra som möjligt på alla utvecklingsområden. Processen ser olika ut för varje barn, bland annat beroende på de problem som skadan har orsakat, barnets ålder och utvecklingsstadium. Rehabiliteringsprogrammet fokuserar på att stödja kroppens naturliga läkningsförmåga för att barnets tillstånd ska kunna förbättras så snabbt som möjligt. 

Läs mer...

Ladda ner som PDF 

     
folder_2  

Orsaker och konsekvenser - vid förvärvad hjärnskada

Ditt barn har tagits in på akutvårdsavdelningen på grund av skada eller sjukdom. Många prover kan ha tagits för att komma fram till vilken behandling som behövs. Det kan också ha varit nödvändigt att lägga in barnet på intensivvårdsavdelningen för barn. I det här häften beskriver vi några av de undersökningar som görs och prover som tas på en vårdavdelning för barn. Vi beskriver också hur barn återhämtar sig under den här tiden.

Läs mer...

Ladda ner som PDF 

     
folder_3  

Inlärning och fysisk återhämtning efter skada

Till följd av en förvärvad hjärnskada kan det uppstå medicinska problem. Beroende på vilka problem ditt barn har, kan det finnas olika vårdteam som ansvarar för vården, exempelvis rehabiliteringsteamet och teamen från neurologiska, neurokirurgiska, ortopediska, kirurgiska, endokrinologiska och oftamologiska avdelningarna.

Läs mer...

Ladda ner som PDF 

     
folder_4  

Familj, känslor och hemkomst

Barn som har fått en hjärnskada kan få förändringar i humör, temperament och sinnesstämning. Förmågan att uttrycka känslor kan ha ändrats. Föräldrar kan även lägga märke till att barnets personlighet eller reaktioner på olika situationer är annorlunda mot förut. Detta kan vara mycket svårt att hantera för en familj. Nedan beskriver vi några känslo- och beteendeförändringar som kan förekomma.

Läs mer...

Ladda ner som PDF 

     
folder_5  

Tonåringar - och allmän kontaktinformation

Tonårstiden är en tid då man prövar nya saker, tar risker och lär känna sig själv inför självständigheten i vuxenlivet. Ungdomar med en förvärvad hjärnskada går också igenom denna mognadstid, men skadan kan påverka processen. För en del kommer processen att vara mycket lik den som andra jämnåriga går igenom, andra kommer att ha betydande svårigheter att hitta balansen mellan självständighet och den fysiska och kognitiva förmågan.

Läs mer...

Ladda ner som PDF 

     
Senast uppdaterad 2009-08-21 13:29