Hjrnguiden
Hem Skador Hjärnblödning
Blödningar i hjärnan PDF  | Skriv ut |

Ett av de mest utsatta blodkärlen i samband med våld mot huvudet är en artär som ligger alldeles under tinningbenet i den hårda hjärnhinnan. Skadas tinningbenet är det stor risk att blodkärlet går sönder och blod pumpas ut och samlas snabbt innanför skallbenet och trycker hjärnvävnaden mot skallbenet på andra sidan. I illustrationen nedan syns det ovan beskrivna blodkärlets läge och utbredning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blödningar kan uppkomma utanför hjärnhinnorna (som vi har beskrivit här ovanför) och detta kallas för en epiduralblödning (epi: utanför på latin, dura: hårda hjärnhinan) Det kan också uppstå blödningar under den hårda hjärnhinnan och dessa blödningar benämns subduralblödningar (sub: under på latin, dura: hårda hjärnhinnan). Det kan också uppkomma diffusa blödningar inne i själva hjärnvävnaden och dessa blödningar kallas för intracerebrala blödningar (intra: innuti på latin, cerebrum: hjärna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2009-09-16 12:44