Hjrnguiden
Hem Droger THC
THC PDF  | Skriv ut |

 Cannabis kommer från plantan Cannabis Sativa ur vilken man utvinner:

  • Hasch: kåda (från körelhåren)
  • Marijuana: Torkade växtdelar
  • Cannabisextrakt: Hascholja

Cannabis är det vanligaste narkotiska preparatet i Sverige och i hela västvärlden. 10–15 procent av alla vuxna svenskar anger att de någon gång under sitt liv har prövat cannabis. I den årliga undersökningen av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) från 2006, uppger 3–4 procent av alla i nionde klass och ca 12 procent av de mönstrande att de någon gång har prövat cannabis. I cannabis anses delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) vara den substans som svarar för de huvudsakliga ruseffekterna. THC är en fettlöslig substans, vilket betyder att den kan binda till fettvävnad som bland annat finns i hjärna och lever.  Inlagringen gör att THC stannar kvar i kroppen även efter det att tillförseln upphört och efter upprepat intag kan man spåra cannabis i urinen i flera veckor, ibland månader.

Cannabisreceptorer finns i stora delar av hjärnan vilket gör att THC påverkar många olika funktioner i vår hjärna.

 

 

Akuta psykiska och fysiska effekter av cannabis:

  • Förstärkta syn, ljud och känselintryck – cannabis receptorer finns på hjärnbarken vilken påverkar hur vi upplever sensoriska och audiatoriska intryck. Även i främre hjärnbarken finns receptorer och det påverkar vår varsebildning 
  • Försämrade kognitiva funktioner (koncentrationssvårigheter, splittrad tankeverksamhet, försämrat korttidsminne, uppmärksamhet, inlärning, problemlösning, tidsuppfattning) – styrs via Främre hjärnbarken, Hippocampus, Lillhjärnan
  • Försämrad balans, finmotorik – balans och finmotorik styrs av lillhjärnan och våra basala ganglier. När THC binder till receptorn minskar aktiviteten i området och vi får försämrad motorik och balans
  • Ångest, paranoida tankar – påverkas av amygdala och främre hjärnbarken. Påverkas av cannabis
  • Hunger – hypotalamus reglera våra hungerkänslor, THC påvekar hypotalamus och vid påverkar ökar hungerkänslan  
  • Eufori – THC aktiverar hjärnans belöningssystem och frisätter dopamin

 

 

Cannabispåverkan

En person som är påverkad av cannabis har stora vidgande pupiller, ögonvitorna är röda och ögonlocken kan vara hängande. Personen känner sig först euforisk, utåtriktad, fnissig och pratsam. Detta övergår sedan till en fas som då personen känner sig inåtvänd och avskärmad och helst bara håller sig för sig själv. Under den andra fasen kan sinnesintrycken förstärkas och personen får en ökad tanke och associationsförmåga. Cannabisruset ger försämrade kognitiva funktioner (t.ex. inlärningssvårigheter, försämrat korttidsminne och koncentrationsproblem) och även försämrad balans och finmotorik.

 

Långtidseffekter:

§  Försämrat närminne och inlärningssvårigheter,  förmågan till logiskt tänkande blir sämre

§  Koncentrationssvårigheter

§  Skador på lungorna –  Ökad risk för lungcancer, kronisk bronkit och andra lungsjukdomar. Cannabis innehåller minst 50 procent mer tjära än vanlig tobak.

§  Likgiltighet & Depression - ↑ Självmordsrisk

§  ↓ Reproduktionsförmåga - Hormonbalansen kan påverkas, både hos män och hos kvinnor. Hos ungdomar kan detta hindra att kroppen utvecklas normalt. Produktionen av det manliga könshormonet testosteron kan avta och den sexuella lusten försämras. Hos kvinnor kan de hormoner som styr ägglossningen förändras. Menstruationscykeln kan rubbas, vilket kan påverka fruktsamheten

§  Cannabis kan utlösa en psykos som karakteriseras av vanföreställningar och hallucinationer vilka ofta kan vara komplicerade av aggressivitet och upprymdhet. Cannabis verkar inte kunna utlösa en psykos ”ensamt” utan det är sannolikt så att cannabis kan utlösa en psykos hos predisponerade individer

 

Senast uppdaterad 2009-09-08 11:09