Hjrnguiden
Hem Skador
Slag mot huvudet PDF  | Skriv ut |

När huvudet utsätts för starkt yttre våld kan det i värsta fall orsaka blödningar innanför skallbenet i något av alla de blodkärl som finns i hjärnan. Extra utsatta är de blodkärl som ligger närmast skallbenet. Brister ett blodkärl ökar trycket kraftigt på hjärnvävnaden i anslutning till blödningen.

Eftersom det kan vara svårt att avgöra hur stort blodflödet blir från det brustna blodkärlet kan blödningen nå kritiska nivåer vid olika tidpunkter efter skadan. Animationen nedan illustrerar i grova drag hur blödningen orsakar sammanpressning av hjärnvävnaden. Ett av de mest utsatta blodkärlen ligger i anslutning till tinningsbenet. 


Våld mot huvudet behöver inte resultera i blödningar för att orsaka skada, diffusa skador på nervcellsutskott (axon) kan vara minst lika allvarliga. Skadas axon mellan nervcellerna i hjärnan kan det orsaka många allvarliga problem som dåligt minne, koncentrationssvårigheter, tal, läs och skrivsvårigheter och personlighetsförändringar.
 
Vilka symtom som en skada ger beror på vilken del av hjärnan som skadas. Hjärnans nervceller arbetar tillsammans i nätverk. Detta gör att det är svårt att säga hur allvarlig en hjärnskada är den första tiden efter skadetillfället, det tar ofta upp till ett år innan man vet hur skadan påverkar de olika funktionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärnblödning orsakad av ett slag som spräcker tinnigbenet som i sin tur skär av en artär i hjärnhinnan. Blödningen breder ut sig mellan skallbenet och hjärnhinnan (epidural blödning) och pressar hjärnan mot motsatta sidan.

Ofta förlorar personen medvetandet under någon minut i samband med skadan, vaknar sen till men när blödningen blir större och större ökar trycket på hjärnan och personen blir medvetslös igen. Personen måste direkt till sjukhus så att man kan öppna skallbenet och tömma ut blodet, annars slutar personen att andas. Larma 112!
Senast uppdaterad 2009-09-16 12:38