Hjrnguiden
Hem Droger Nikotin
Nikotin PDF  | Skriv ut |

Verksamma substansen i tobaksplantan Nicotiana rustica och är det rusframkallande ämnet i snus och cigaretter. Nikotin binder till acetylkollinreceptor i hjärnan och stimulerar ävne adrenalinutsöndring från binjurebarken. Acetylkollin har en central roll i kontroll av hjärtrytmen, andningen, tarmfunktionen och pupillernas sammandragning (det autonoma nervsystemets funktioner) och eftersom nikotin binder till receptorer för acetylkollin så har nikotinet liknande effekter. Skillnaden mellan nikotin och acetlylkollin är att nikotin inte bryts ner av enzymet som bryter ner acetylkollin, vilket ger en förlängd effekt. Korttidseffekterna av nikotin är ökad koncentrationsförmåga, ↑ blodtryck, respiration, hjärtfrekvens samt en ökad glukosfrisättning. Acetlylkolin påverkar även hjärnan belöningssystem genom att öka aktiviteten på dopaminnervcellerna, en effekt som därmed påverkas av nikotin.

 

Långtidseffekter av nikotin

  • Beroende
  • Cancer
  • Cigarrettrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer – flest dödsfall i världen av alla cancersjukdomar
  • Även cancer i struphuvud, svalg, munhåla samt matstrupe
  • Hjärt- och lungsjukdomar
  •  Före 50 års ålder beror fyra av fem hjärtinfarkter på rökning
  •  Luftrörskatarrer, lunginflammation, akut bronkit, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.
  • Försämrat immunförsvar
  • Ökad risk för bl. a. diabetes
  • Ca  6 400 människor dör varje år i sjukdomar orsakade av rökning

 

 

Senast uppdaterad 2009-09-08 11:10