Hjrnguiden
Hem Hjärnan Område-Funktion
Olika områden- Olika funktioner PDF  | Skriv ut |

Hjärnbarken består av grupper av celler, centra, som är specialiserade på en eller flera uppgifter. Med hjälp av undersökningar, där aktiviteten i hjärnan mäts samtidigt som försökspersonerna får lösa olika uppgifter, har man kunna kartlägga hjärnan.

Ska du t.ex. läsa en bok så aktiveras centra för motorik för att du ska kunna lyfta upp boken, lillhjärnan aktiveras för att justera din rörelse, känselcentra vaknar till då du rör vid boken, syncentra arbetar för att kunna tolka bokstäverna, talcentra och olika minnescentra för att tolka bokstäverna eller bildernas betydelser. Du kanske ser en strand med en palm på och drömmar, minnen och känslor aktiverar många fler områden i hjärnan, s.k. associations områden.

Ju mer de olika centra används desto bättre jobbar de. Läser du mycket så kommer din förmåga att tolka symbolerna stärkas och signalerna processas snabbare. Du har alltså en väldigt stor förmåga att påverka hur din hjärna utvecklas!

Senast uppdaterad 2009-09-15 14:43