Hjrnguiden
Hem Hjärnan CNS - PNS
CNS - PNS PDF  | Skriv ut |

Nervsystemet är uppbyggt av två delar: det yttre, perifera nervssystemet (PNS - periferi betyder utkant) och det inre, centrala nervsystemet (CNS - centrum betyder mittpunkt)

 

PNS - Perifera Nervsystemet = Alla nerver som leder in och ut från CNS

Det perifera nervsystemet utgörs av de sensoriska och motoriska nervcellernas alla nervutskott. Motoriska nervceller styr skelletrörelser och organfunktioner genom att kontrollera muskler. Sensoriska nervceller är uppdelade i många olika typer med specifika förmågor att känna av tryck, värme, smärta etc. Skillnaden mellan sensoriska och motoriska nervceller är att motoriska nervceller har sina cellkroppar i CNS medan alla sensoriska nervceller har sina cellkroppar utanför i ansamlingar av cellkärnor som kallas ganglier. Sensoriska och motoriska nervceller föds också ifrån olika delar av nervsystemet under embryoutvecklingen.

Storhjärnan består av ett yttre lager som kallas hjärnbarken och är 2-4 mm tjockt och består av nervcellernas cellkroppar och alla kontakter mellan dem. Hjärnbarken är tydligt veckad och gör att hjärnbarkens yta är mycket större än om den vore slät. Nervcellernas utskott, axoner, bildar de inre delar som kallas vit substans. 

 

CNS - Centrala Nervsystemet = Hjärnan och ryggmärgen

Hjärnan tillsammans med ryggmärgen utgör kroppens centrala nervsystem. Det centrala nervsystemet är det mest komplexa organet i vår kropp. I hjärnan sitter ditt medvetande, din personlighet och alla dina minnen. Det centrala nervsystemet består av mer än hundra miljarder nervceller. Hjärnan består av många specialiserade nervcellsgrupper med specifika uppgifter som att tex tolka våra syn, hörsel och känselintryck.

 

storhjarnan

CNS - Storhjärnan

Storhjärnan består av ett yttre lager som kallas hjärnbarken och är 2-4 mm tjockt och består av nercellernas cellkroppar. Hjärnbarken är tydligt veckad och gör att hjärnbarkens yta är mycket större än om den vore slät. Nervcellernas utskott, axoner, bildar den inre delen som kallas märgen.

lillhjarnan

CNS - Lillhjärnan

Innanför nackbenet ligger lillhjärnan som bl.a. är centrum för samordning, koordination, av muskelrörelser så att vi kan utföra olika sammansatta muskelrörelser (springa, simma, cykla) . Lillhjärnan kontrollerar att de rörelser vi gör blir som vi har tänkt att dom ska bli.

hjarnstammen

CNS - Hjärnstammen

Hjärnstammen sitter delvis gömd under storhjärnan och övergår efter nackområdet i att bli ryggmärgen. Hjärnstammen har många specialliserade cellgrupper som kontrollerar icke-viljestyrda funktioner som andning, hjärtrytm, kroppstemperatur, blodcirkulation, sömn och vakenhet.

 

CNS - Ryggmärgen

 

Ryggmärgen tar vid där hjärnstammen slutar och sträcker sig ner som en lillfingertjock pelare innuti ryggraden. Från ryggmärgen går de motoriska nerverna ut i kroppen och till ryggmärgen kommer de sensoriska nervertrådarna in. All information skickas sedan vidare upp till hjärbarken där signalerna tolkas av hjärnan.

 

Senast uppdaterad 2009-09-14 10:42