Hjrnguiden
Hem Hjärnan Hjärnans områden
Hjärnans områden PDF  | Skriv ut |

areas 

Hjärnans olika områden

För att lätt beskriva en position i hjärnan har man namngett olika strukturer och områden som är lätta att känna igen. Först och främst delas hjärnan in i en vänster och en höger hjärnhalva (hemisfär). Hjärnbarken är veckad och det bildas fåror mellan vecken som är ganska lika hos alla människor. Genom att använda fåror som landmärken har man delat upp hjärnan i olika områden eller lober som fått namn efter skallens ben panna, hjässa, nacke och tinning. Lillhjärnan och hjärnstammen har fått egna namn. När man beskriver var olika hjärnfunktioner sker så använder man sig av lobernas namn. T.ex. att specialiserade nervceller som tolkar våra synintryck sitter i nackloben.

genomskarning 

Hjärnbalken 

Hjärnhalvorna (hemisfärerna) är sammankopplade via hjärnbalken som är en tjock bunt av nervutskott eller axoner som gör att halvorna kan signalera till varandra.

Hjärnbarkens olika områden är specialiserade på olika uppgifter men det finns också specialiserade grupper av nervceller (kärnor) under hjärnbarken. Dessa kärnor är sammankopplade inom varje hjärnhalva men även med andra hjärnhalvans olika kärnor.  Kärnor bildar ofta nätverk som t.ex. hjärnan belöningssystem.

 

  

 

Senast uppdaterad 2009-09-15 11:00