Hjrnguiden
Hem Om
Om Hjärnguiden PDF  | Skriv ut |

        

Denna websida är del av projektet ”Akta huvudet!”som initierats av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm, Karolinska Institutet University Press och Unga Kris. Websidans syfte är att synliggöra alla de situationer där den unga människans hjärna riskerar att skadas, med livslånga funktionsstörningar som följd. Vi beskriver det fysiska våldets verkliga effekter, det kemiska våldet (alkohol, tobak, droger och spel, som kidnappar hjärnans belöningssystem på samma sätt som droger) och det psykiska våldet, d.v.s. mobbning. Vi beskriver översiktligt nervsystemet, och vad som händer när en hjärnskadad person kommer till akutmottagningen.

Websidan hjärnguiden kan med fördel användas tillsammans med boken Hjärnspark där mer information om hjärnans struktur och funktion finns.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2009-09-10 09:23